Toimintoheitot

Toimintojen nopea ratkaiseminen

Kun toimintoja ratkaistaan hektisissä tilanteissa, joissa joko epäonnistutaan tai onnistutaan käytetään yleensä seuraavaa menettelyä.

Hahmo heittää 1d100 ja lisää tähän toiminnossa tarvittavan kyvyn, josta on sovittu yhdessä pj:n kanssa. Tämän jälkeen tulosta muutetaan tehtävän vaikeusasteen mukkan (rutiini +30, mahdoton -70). Jos lopputulos on 100 tai enemmän hahmo saavuttaa tavoitteensa, jos ei hahmo epäonnistuu tavoitteessaan. Tulos 160 tai enemmän on erityisen merkittävä onnistuminen. Tulos 0 tai alle taas erityisen merkittävä epäonnistuminen. 96-100 räjähtää ylöspäin, 1-5 räjähtää alaspäin.

 

Liiketoimintoja koskeva erityissääntö: Kun hahmo suorittaa liiketoiminnon, joka ei löydy L&T kykyjen sarakkeesta vaikuttaa hahmon kyky toimia panssarissaan asiaan. Hahmon kykyyn lisätään tämän panssarin kykyasteesta saamat bonukset ja niistä vähennetään panssarin antama haitta.

 

Esim: Jos hahmolla ei ole panssaria ja hänellä on yksi kykyaste ei-panssaria kohdassaan tulee kaikkiin hänen liiketoimintoihinsa +5. Jos hahmolla taas on pehmeänahkahaarniska ja kaksi kykyastetta pehmeä nahka kohdassa tulee kaikkiin hahmon liiketoimintoihin +10-15=-5.

 

TT-1 Taulukko: Jos pj katsoo aiheelliseksi voidaan yhden ainoan d100 heiton sijaan heittää TT-1 taulukosta (näin tehdään yleensä jos tilanne ei ole hektinen, vaan hahmoilla on aikaa toimia rauhassa). Tällöin varsinainen kykyheitto ei anna onnistumista tai epäonnistumista vaan luvun, yleensä välillä 1-100.

 

Kun ensimmäinen heitto on suoritettu voi pj tarjota pelaajalle kompromissia, jonka pelaaja voi hyväksyä tai hylätä. Jos pelaaja hylkää kompromissin tai pj ei sitä esitä heitetään d100 saatua lukua vastaan ja jos tulos on sama tai alle hahmo onnistuu.

 

Minun täytyy onnistua!

Jos hahmo kokee, että hänen täytyy onnistua jossain toiminnossa ja toimintoheitto on epäonnistunut saa hahmo yrittää uudestaan, jos on valmis maksamaan pelinjohtajan määräämän hinnan. Tämä hinta voi olla pelimekaaninen tai puhtaasti tarinallinen, mutta hahmon on se maksettava jos hän tahtoo kääntää tapahtumien kulun mieleisekseen. Hahmon on kuitenkin hyväksyttävä uusintaheiton tulos, vaikka se olisi huonompi kuin alkuperäinen.

 

Jos pelaaja kokee, että hänen hahmonsa täytyy onnistua jossain toiminnossa hahmo onnistuu tässä toiminnossa ilman heittoa.

 

Toimintoheitot

Angmarin Varjo tuomas_kortelainen_9