Taistelusääntöjä

Taistelutyylit

  • Kahden käden aseen käyttäminen ja kilpi toimivat kuten säännöissä kuvataan.
  • Jos hahmo ei käytä ollenkaan asetta tai kilpeä toisessa kädessään voi hän halutessaan käyttää hyökkäyksissään näppäryysbonusta voimabonuksen sijaan.
  • Hahmo voi halutessaan käyttää asetta molemmissa käsissään. Tällöin hän voi torjua yhtä lähitaisteluhyökkäystä samaan tapaan kuin käyttäisi kilpeä, mutta hyökkäykseen tulee vain -20 haitta. Jos hahmo päättää suorittaa vuorollaan kaksi toimintoa ja molemmat näistä ovat lähitaisteluhyökkäyksiä eri kohteita vastaan, tulee näihin haittaa -20/-20 tavallisen -30/-30 sijaan, mikäli hyökkäykset suoritetaan eri aseilla. Tällöin toinen hyökkäyksistä suoritetaan hahmon voimabonuksella ja toinen tämän näppäryysbonuksella.

 

Taistelusääntöjä

Angmarin Varjo tuomas_kortelainen_9