Erilaisia toimintoja

Lähitaisteluhyökkäys: Hahmo voi suorittaa lähitaisteluhyökkäyksen sellaista vihollista vastaan, jonka lähellä hän on (etäisyys 0). Yhden hyökkäyksen sijaan hahmo voi suorittaa myös kaksi, mutta tällöin molempiin tulee -30.

Kaukotaisteluhyökkäys: Hahmo voi suorittaa kaukotaisteluhyökkäyksen, jos hänen lähellään ei ole sellaista vihollista joka olisi osunut hänen edellisen vuoronsa aikana.

Loitsiminen: Hahmo voi käyttää jotain loitsuaan.

Loitsuun valmistautuminen: Hahmo voi valmistautua loitsintaan.

Toimintoon valmistautuminen: Hahmo voi valmistautua johonkin tulevaan toimintoonsa. Tällöin hän saa siihen seuraavalla vuorollaan +10.

Hahmo voi tehdä jonkin muun tilanteeseen sopivan liike- tai paikkatoiminnon.

Erilaisia toimintoja

Angmarin Varjo tuomas_kortelainen_9